„Zaprogramuj przyszłość”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt: „Zaprogramuj przyszłość”

O co chodzi?

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania nauczą podstaw programowania dwadzieścia tysięcy uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości i wsi. Zajęcia odbędą się w ramach 9 projektów „Zaprogramuj Przyszłość”, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W pierwszym etapie trenerzy przygotują ponad 1200 nauczycieli z blisko 230 szkół do prowadzenia lekcji z programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Szkolenia będą realizowane w szkołach publicznych w gminach wiejskich i wiejsko–miejskich, w województwach dolnośląskim, kujawsko–pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko–mazurskim i zachodniopomorskim.

Jak to wygląda w praktyce?

Szkoły otrzymają zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne oraz tablety. Powstaną też mobilne pracownie cyfrowe, dzięki którym w projektach będą mogły uczestniczyć placówki, które nie dysponują nowoczesnymi salami komputerowymi. Następnie nauczyciele będą prowadzili zajęcia z zakresu programowania w klasach 1-3. Projekty są wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Zostaną one zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/zaprogramuj-przyszlosc/

Projektem objęci są uczniowie klas I – III, w najbliższych dniach otrzymają Państwo zgody na uczestnictwo Państwa dzieci w projekcie.

Szczegółowe informacje będą udzielane przez: klasa 1a – W. Bienioszek, klasa 1b – K. Kloc, klasa 2a – J. Bryłę,  klasa 3a – K. Kuś, klasa 3b – L. Tyc.

Font Resize