Komunikat Dyrektora ZSP w Czarkowie w związku ze strajkiem

Nauczyciele ZSP w Czarkowie w zdecydowanej większości przystąpili do strajku. W tej sytuacji dzisiaj w placówce prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze w przedszkolu i świetlicy szkolnej, które będą czynne jak zwykle. Dziecko w świetlicy i przedszkolu otrzyma posiłek.

Jolanta Skrzyńska-Gorska