Nasza szkoła otrzymała tytuł i certyfikat „ Szkolny Klub Wolontariatu”

Otrzymanie certyfikatu jest nagrodą za duże zaangażowanie całej społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących.

We wrześniu 2018r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu „Szkolny klub wolontariatu” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Otrzymaliśmy szereg zadań do wykonania, z realizacji których sukcesywnie przesyłaliśmy sprawozdania. Rozpoczęliśmy od pogadanek na temat wolontariatu, promowaliśmy ideę wolontariatu na terenie szkoły, powołaliśmy do życia Szkolny Klub Wolontariatu. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” oraz konkurs na pracę literacką na temat: „Pomaganie jest fajne!”.

Uczestniczyliśmy w wielu akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, prowadziliśmy akcje samopomocy w naszej placówce. Konkurs przyczynił się do rozpropagowania idei wolontariatu wśród całej społeczności szkolnej.

Koordynatorzy SKW: M. Fischer i M.Kubica

Font Resize
Contrast