Zebrania w przedszkolu

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czarkowie

zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na zebranie, które odbędzie  się 30. sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej.

Po zebraniu ogólnym w poszczególnych salach spotkania z wychowawcami grup.