Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego

Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy:

  1. W przeglądarce wpisać adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/pszczyna (link dostępny jest też na stronie internetowej szkoły zspczarkow.pl). Wyświetli się powitalna strona systemu.

  2. Kliknąć przycisk Zaloguj się, dalej – Załóż konto (lub dla odzyskujących dostęp – przywróć dostęp), a następnie wpisać adres e-mail, który podali Państwo wychowawcy klasy.

  3. Zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość.

  4. Sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytać wiadomość i kliknąć link podany w treści, aby nadać własne hasło.

  5. Wprowadzić nowe hasło dostępu do dziennika, kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.

  6. Od tego momentu można logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła i przeglądać informacje o uczniu, otwierając poszczególne zakładki.

 

Informacje na temat poruszania się w programie znajdują się na zakładce Pomoc.

 

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.