Apel porządkowy

7 października odbył się apel porządkowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Podczas apelu były poruszane sprawy bezpieczeństwa: używanie kasku podczas jazdy na rowerze do szkoły i ze szkoły, bezpieczne zachowanie się podczas długiej przerwy na boisku szkolnym, bezpieczne korzystanie z rowerów – zakaz zjazdów z górki oraz zabaw na rowerach na parkingu przy klubie, właściwe parkowanie rowerów w stojakach, a także zwrócenie uwagi na to, iż podczas długiej przerwy z placu zabaw korzystają uczniowie klas I-IV.

Od 8 października obowiązuje na terenie szkoły obuwie zmienne.

Podczas apelu zostały również wręczone dyplomy dla mistrzów tabliczki mnożenia – podsumowanie Tygodnia Tabliczki Mnożenia.