Pasowanie na ucznia 2019

PASOWANIE NA UCZNIA

16 października 2019 r. odbyło się  w naszej szkole uroczyste  PASOWANIE NA UCZNIA. W uroczystości  uczestniczyli: Dyrekcja ZSP w Czarkowie,  zastępca burmistrza pani Barbara Sopot-Zembok, nauczyciele oraz rodzice.  Z ogromną radością  oficjalnie przyjęliśmy  do grona naszych uczniów 38 pierwszoklasistów.

Przed licznie przybyłymi gośćmi uczniowie klasy pierwszej  przedstawili program artystyczny, w czasie którego z dużym  zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Najważniejszym  momentem  uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów naszej szkoły przysięgi uczniowskiej.  Uczniowie ślubowali:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia.
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom.
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.

Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia, dokonanego symbolicznym ołówkiem przez
Panią Dyrektor Jolantę Skrzyńską- Gorską.

Wszystkie dzieci  wzorowo zdały swój pierwszy egzamin, udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej w Czarkowie.

Po  zakończeniu uroczystości uczniowie  otrzymali  upominki, następnie  wszyscy udali się na poczęstunek,  przygotowany przez rodziców.

J. Bryła/ D. Hristova