Częściowe wznowienie działalności placówki – WAŻNE

Szanowni Rodzice,

Od 15 czerwca wznawiamy częściową działalność placówki.
Tak jak informowałam wcześniej ,Rodziców, którzy wyrażą chęć posłania dziecka na stacjonarne:
– zajęcia przedszkole,
– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze kl. 1-3,
– konsultacje w kl. 4-8,
– zajęcia rewalidacyjne,
proszę, aby obowiązkowo zawiadomili mnie o tym zamiarze telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny do piątku 12 czerwca do godz. 14.00. Nr tel. 668135648

Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone druki „Oświadczenia Rodzica” do wypełnienia i odesłania przed przybyciem dziecka do placówki od 15 czerwca. Zamieściliśmy również „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA” na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarkowie w okresie pandemii COVID-19″, do wglądu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie dziecka w zajęciach stacjonarnych na w/w formach.
Wypełnione Oświadczenie proszę przesłać elektronicznie lub przynieść do sekretariatu.

Oświadczenie należy wysłać na następujący adres e – mail: zsp_czarkow@pze-pszczyna.pl

Informuję również, że w dniach 16 – 18 czerwca, kiedy będzie miał miejsce egzamin ósmoklasisty, zajęć innych w szkole nie będzie. Przedszkole natomiast będzie funkcjonowało.

Na koniec przypominam, że w pierwszej kolejności informujecie Państwo mnie o chęci posłania dziecka na zajęcia stacjonarne do szkoły lub przedszkola, następnie wypełniacie stosowne oświadczenie -> oświadczenia znajdują się w zakładce COVID-19 -> LINK

Jolanta Skrzyńska-Gorska

Font Resize
Contrast