Stop „Hejtowi” i mowie nienawiści!

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

            Ponownie stanęliśmy przed wyzwaniem jakim jest nauka zdalna powodowana  nasileniem epidemii Covid-19. Jedni cieszą się z pracy zdalnej, a dla innych to koszmar izolacji.  Jesteśmy różni, ale łączy nas niepewność. Bo nikt z nas nie wie, jak potoczy się los jego oraz rodziny. I jest to naturalne. Niestety czasem tracimy się w morzu paniki, będąc bombardowanymi informacjami, nie zawsze potwierdzonymi, które tylko potęgują lęk.

            W obliczu pandemii rosnąca liczba zakażeń sprawia, że lęk przed COVID-19 przybiera na sile. Z kolei frustracja i strach przed zachorowaniem swoim bądź bliskiem osoby, w obliczu swojej bezradności i niepewności, nakręcają bezpodstawną  mowę nienawiści w Internecie, tzw. hejt skierowany na grupę, osobę.

            W ostatnim czasie my nauczyciele coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem hejtu i nienawiści w sieci. Dotyczy to bezpośrednio naszej społeczności szkolnej jak i mieszkańców Czarkowa. Z naszych informacji wynika, iż nie tylko dzieci  i młodzież są inicjatorami takich zachowań, ale również rodzice. Odbywa się to poprzez tworzenie grup na komunikatorach społecznościowych i nie tylko;  polega na celowym obrażaniu, wyzywaniu, ośmieszaniu, poniżaniu, złośliwym  komentowaniu sytuacji, zachowań osób w celu zrobienia komuś przykrości. Stosując mowę nienawiści słowem można kogoś dotknąć, obrazić, naruszyć jego godność i poczucie bezpieczeństwa.

            Jest to dla nas bardzo niepokojąca informacja świadcząca o zagrożeniu demoralizacją,  niedostosowaniem społecznym, narastającą przemocą psychiczną i fizyczną oraz cyberprzemocą w środowisku społecznym i domowym uczniów.

            Zgłaszamy stanowczy brak aprobaty dla takich zachowań.  Niedopuszczalnym i nagannym jest promowanie takich postaw w środowisku wychowawczym i rodzinnym. Jak zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich „zagrożeniem w sieci jest codzienna komunikacja, z tego względu, że nie mamy nad nią zupełnie kontroli, bo oddziałuje ona na dzieci podświadomie, wpływając na ich zachowania. Wciąż pojawiają się nowe rodzaje mediów społecznościowych, gier komputerowych, wszystkie z możliwością komentowania, która staje się często nowym narzędziem do wykluczania i hejtowania. Dlatego w Biurze RPO podjęte zostały działania na rzecz powstrzymania zjawiska patostreamingu, który polega na pokazywaniu przemocy, poniżania drugiego człowieka”.

            Jeśli wiedzą Państwo o takich zachowaniach lub są świadkami należy reagować na nie stanowczym sprzeciwem bo tylko nasza właściwa rekcja może zapobiec tragedii.

            Pamiętajmy, że przyzwolenie na takie działania to brak reakcji, a tym samym dopuszczanie do tego, że każdego z nas i nasze dzieci może to spotkać i nikt nie stanie w naszej obronie, nikt nas nie obdarzy wsparciem.

            Warto pamiętać, że im szybciej zareagujemy, tym mniejsze będą konsekwencje, przede wszystkim  dla ofiary, ale też osób stosujących taką formę przemocy w sieci.

            W obliczu pandemii jest to niezwykle trudne, ale nasilające się zjawisko. Każdy z nas jest potencjalnie narażony na zakażenie Covid-19, a  poniżanie,  wyszydzanie i oskarżanie grupy lub jednostki z powodów po części od niej niezależnych nie może doczekać się aprobaty. Taka próba rozładowania swoich  emocji kosztem innych nie odpowiada postawię akceptującej, rozumiejącej, pełnej empatii i współczucia. Wówczas osoba będąca adresatem hejtu może przeżywać emocjonalne skutki takich komunikatów, które mogą się okazać długofalowe i wieloaspektowe.

            Warto pamiętać, że skutki negatywnych komentarzy w Internecie  nie omijają także sprawcy, dotyczą zarówno konsekwencji prawnych (zgłoszenie sprawy na policję/do prokuratury), jak i emocjonalno-społecznych: wykluczenie z grupy społecznej, poczucie winy, wyzwiska: hejter/agresor, w szkole: nagana, obniżenie zachowania.

            Jako ludzie, tak już  jesteśmy zaprogramowani, że w obliczu swojej bezradności próbujemy odzyskać poczucie kontroli w sytuacji niepewnej, ponieważ brak kontroli czasem jest trudny do zniesienia. Wówczas  podejmujemy szereg czynności obniżających niepokój – myjemy często ręce, zachowujemy dystans, nosimy maseczki.

            Ogromnie istotne jednak jest zaakceptowanie, że nie wszystko możemy przewidzieć i kontrolować, że nie na wszystko mamy wpływ. Warto by zapamiętać, ze jest to zupełnie naturalne. Tak, niepewność jest naturalna.

            Podsumowując, bądźmy dla siebie dobrzy  w tym trudnym czasie, wspierając się wzajemnie, dbając o siebie i uczmy tego dzieci, bądźmy dla nich przykładem. Może jest ktoś obok, kogo znam, kto potrzebuje ciepłych słów otuchy i wsparcia? Zapewne, nie liczy wówczas na złośliwości z naszej strony.

            W naszej placówce  również mogą Państwo otrzymać pomoc zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z specjalistami bądź nauczycielami. Na terenie Pszczyny różne instytucje pomocowe Państwowe i nie tylko gdzie mogą Państwo zasięgnąć informacji (szczegółowy wykaz na stronie szkoły w zakładce Strefa Rodzica)

            Więcej informacji  o  hejcie i mowie nienawiści znajdą Państwo w poniższych linkach:

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mowa-nienawisci-przenika-wszystkie-grupy-spoleczne-adam-bodnar-na-obchodach-dnia-bezpiecznego-internetu

Nauczyciele, pedagog, psycholog ZSP w Czarkowie

Font Resize
Contrast