Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

Szanowni Państwo,

14 kwietnia o godzinie 13:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Listy będą znajdowały się w przedsionku wejścia do przedszkola, osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z listami, w systemie rejestracyjnym również będą Państwo mogli zobaczyć informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji od 14.04 od godziny 13:00 do 20.04.2021r. do godziny 15:00, aby dziecko zostało przyjęte należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22.04.2021 r. o godzinie 13:00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedsionku wejścia do przedszkola.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Procedura odwoławcza

od 22.04.2021 r. od godz. 13:00 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
14.06.2021 r.

godz. 13.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
14.06.2021r.

od godz. 13:00

17.06.2021 r.

do godz. 20:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
14.06.2021 r.

od godz. 13:00

18.06.2021 r.

do godz. 15:00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
22.06.2021 r. godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
22.06.2021 r.

od godz. 13.00

24.06.2021 r.

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
25.06.2021 r. godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
od 25.06.2021 r. od godz. 13:00 Procedura odwoławcza
31 sierpnia 2021 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
Font Resize
Contrast