Godziny Wychowawcze ze Światem

W minionym roku szkolnym klasy 6a i 6b przystąpiły do programu  Godziny Wychowawcze ze Światem. Jest to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy empatii, otwartości, osobistego zaangażowania i odpowiedzialności.  Wśród tematów poruszanych w programie są kwestie takie jak: wojna, odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, pomoc humanitarna, uchodźstwo i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są dostosowane do poziomu emocjonalnego i intelektualnego odbiorców/czyń i zostały obudowane ćwiczeniami, które angażują osoby uczestniczące w rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.

A.Chrapek, K.Drobik

Font Resize