The Big Challenge

14 kwietnia trzynaścioro uczniów klas 6 i 7 naszej szkoły przystąpiło do międzynarodowego konkursu The Big Challenge. W tegorocznej edycji wzięło udział 321 148 uczniów z 3 638 szkół w 9 europejskich krajach (Polska, Austria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania). W Polsce do konkursu zgłosiło się 417 szkół (11 580 uczniów).

W środę 23 czerwca wręczono wszystkim uczestnikom certyfikaty oraz nagrody za uczestnictwo, a uczniom z najlepszymi lokatami dodatkowe nagrody – książki i kalendarze, flagi i breloczki. Pierwsze miejsce w szkole na poziomie 2 zajęła Kinga Dyrda, a na poziomie 3 Julia Jurasz.

Głównym celem THE BIG CHALLENGE jest promowanie nauki języka angielskiego. Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. Konkurs proponuje łącznie 5 poziomów trudności, które odpowiadają poziomom A1-B1 przyjętym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR). Dla każdego poziomu przewidziano odrębną serię pytań, opracowanych zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Do zdobycia jest 350 punktów (za niepoprawne odpowiedzi punkty  są odejmowane).

A.Chrapek

Font Resize
Contrast