Ubezpieczenie

Składka ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2021/22r. wynosi – 45 zł.

Składkę należy wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców

numer 2910 20 25 28 0000 0002 0409 50 71

Termin wpłaty 15 wrzesień 2021 r.

Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna .

Wpłacając należy podać :imię i nazwisko dziecka , klasę lub grupę

Rada Rodziców jako ubezpieczyciela wybrała firmę WIENER –VIENNA INURANCE GROUP

Font Resize
Contrast