„BOOK TOUR … Z FRETKĄ”


Od października 2021 r klasa II b uczestniczy w IV Międzyszkolnej Akcji Czytelniczej „Book tour … z Fretką”. Akcja trwa od 1 października 2021 do 31 maja 2022r (lub wcześniej) i w tym czasie książka   pt. „O Fretce, która dała się porwać wiatrowi” Marty Guśniowskiej wędruje między szkołami biorącymi udział w akcji. Organizatorem akcji jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach. Celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, nauka przezwyciężenia strachu i pokazanie wartości przyjaźni. Ważne jest również rozbudzenie kreatywności uczniów i zachęcenie ich do obcowania z książką i kulturą.Książka pt. „O Fretce, która dała się porwać wiatrowi” Marty Guśniowskiej została przeczytana w klasie IIb i na jej podstawie uczniowie wykonali prace plastyczne oraz napisali krótki list do Fretki.Prace plastyczne będą wystawione w Mediatece i/ lub mogą być wystawione na stronie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach.Na zakończenie akcji planowane jest wspólne spotkanie uczestników z p. Martą Guśniowską. Wszystkie szkoły biorące udział w „Book tour… zFretką” otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Font Resize