Rekrutacja- odwołanie

Absolwencie,

nie dostałeś się do żadnej z wybranych szkół ponadpodstawowych?

Spokojnie, w pierwszym kroku możesz napisać odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Taki wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Niezależnie od składania odwołania, możesz ubiegać się o przyjęcie do placówki w tzw. rekrutacji uzupełniającej.

Do 29.07.2022 r. szkoły ponadpodstawowe mają obowiązek podać do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a następnie poinformować o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Kandydaci niezakwalifikowani w pierwszym terminie rekrutacji będą mogli się ubiegać o ponowne przyjęcie od dnia 1 sierpnia 2022 r., w tym celu należy się kontaktować bezpośrednio ze szkołą dysponującą wolnymi miejscami. Najpóźniej 12 sierpnia otrzymasz informację o dostaniu się do szkoły.

Font Resize