BIBLIOTEKA

Nauczyciele bibliotekarze :

mgr Anna Chrapek

mgr Kornelia Kuś

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

 

poniedziałek 08:00-08:50            09:40-11:50
wtorek 08:50-14:45
środa 08:10- 10:45             13:45-14:15
czwartek 08:10-14:40
piątek 10:40-13:40

Regulamin Korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów szkolnych
w SP im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie

Font Resize