DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie

mgr Jolanta Skrzyńska

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie

mgr Joanna Chlebek-Zakrajewska