NAUCZYCIELE

 NAUCZYCIELE  I PRZEDMIOTY NAUCZANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

lic. Benek Daria – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujacy proces kształcenia w klasie 5b

mgr Biela Rafał – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Bienioszek Wioletta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bonikowski Jakub – nauczyciel języka angielskiego

mgr Bryła Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

mgr Chlebek – Zakrajewska Joanna- nauczyciel języka angielskiego

mgr Chrapek Anna – nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz

mgr Drobik Katarzyna –  nauczyciel j. polskiego

mgr Dybowicz Renata – nauczyciel matematyki, informatyki

mgr Frej Anna – nauczyciel fizyki

mgr Górska Ewa – logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Haka – Otręba Anna – nauczyciel plastyki i techniki, zajęć rozwijających kreatywność, wychowawca świetlicy

mgr Hristova Daria – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

mgr Jonkisz Grażyna – psycholog

mgr Kantorowska Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, doradca zawodowy

mgr Kloc Ksenia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie

mgr Kloc Marek – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kost Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kubica Maria – nauczyciel przyrody, geografii, wychowawca świetlicy

mgr Lasek Maria- nauczyciel religii

mgr Mędela – Faruga Anna – pedagog specjalny

mgr Mleczko Dominika – nauczyciel bibliotekarz

mgr Mikołajec Patrycja- pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujacy proces kształcenia w klasie 2a

mgr Młodzik Janusz –  pedagog specjalny, rehabilitant

mgr Pastuszka Mariola – nauczyciel biologii

mgr Pławecka Marcelina – nauczyciel matematyki

mgr  Porębska Agnieszka – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujacy proces kształcenia w klasie 2b

mgr Ryś Zuzanna – nauczyciel religii

mgr Skrzypczyk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy

lic. Sobieraj Ewa- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 1b

mgr Stalmach Małgorzata – nauczyciel j. niemieckiego

mgr Szymura Paulina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Śmieja Marlena – dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Tyc  Liliana – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel muzyki

mgr Waleczek Joanna – nauczyciel j. polskiego, historii, informatyki

mgr Wita Paweł -nauczyciel języka polskiego, zajęć rozwijających kreatywność

mgr Witkowski Elżbieta – nauczyciel chemii

dr Zroska – Lisowski Kinga – nauczyciel języka francuskiego

mgr Zywert Justyna – wychowawca świetlicy

Nauczyciele  nieobecni w roku szkolnym 2021/2022:

mgr Fischer Małgorzata – nauczyciel religii

mgr Kuś Kornelia – nauczyciel informatyki

mgr inż. Ryś Bernadeta – nauczyciel przyrody i biologii, bibliotekarz

mgr Widawska Katarzyna – psycholog

mgr Witka Olga – nauczyciel języka angielskiego

Font Resize