NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE:

mgr Basiura Martyna – nauczyciel j. polskiego, wych. kl. 6 b, wych. świetlicy

mgr Biela Rafał – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Bienioszek Wioletta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 2a

mgr Bryła Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 3

mgr Brzezińska Katarzyna – pedagog

mgr Chlebek – Zakrajewska Joanna – nauczyciel j. angielskiego w klasach 8

mgr Chrapek Anna – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4b

mgr Drobik Katarzyna –  nauczyciel j. polskiego, wychowawca klasy 4a

mgr Dybowicz Renata – nauczyciel matematyki w klasach 4 i 7 oraz techniki

mgr Fischer Małgorzata – nauczyciel religii

mgr Frej Anna – nauczyciel fizyki w klasach 7 i 8

mgr Gielata Klaudia– surdopedagog

ksiądz Grudniok Krzysztof – nauczyciel religii w kl. 3 a i 3 b

mgr Górska Ewa – logopeda

mgr Hristova – Kosobudzka Daria – rewalidacja

mgr Kantorowska Anna – nauczyciel historii, WOS, doradca zawodowy

mgr Kloc Ksenia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 2b

mgr Kloc    Marek – nauczyciel wych. fizycznego

mgr Kost Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kubica  Maria – nauczyciel przyrody w kl. 4, geografii, wychowawca kl. 5b

mgr Kuś Kornelia – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w kl. 4-8, wychowawca kl. 5a

mgr Lasek Maria– nauczyciel religii

mgr Lisiecka Aneta– psycholog

mgr Matula Elżbieta – nauczyciel j. francuskiego w klasach 8

mgr  Matuszczyk-Wyspiańska Patrycja– nauczyciel wspomagający w klasie IIb

mgr Młodzik Janusz – nauczyciel rehabilitant

mgr Otręba Maria – wychowawca świetlicy

mgr Pławecka   Marcelina – nauczyciel matematyki w klasach 5 i 6, wychowawca kl. 5c

mgr inż. Ryś    Bernadeta – nauczyciel przyrody i biologii w kl. 5-8, wych. kl. 8a, bibliotekarz

mgr Sokal   Halina – nauczyciel matematyki w klasach 8, wychowawca kl. 8b

mgr Stalmach Małgorzata – nauczyciel j. niemieckiego w klasach 8 i 7

mgr Spiączka Aleksandra – nauczyciel chemii w klasach 7-8

mgr Szymura Paulina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , wychowawca klasy 1b

mgr Tyc  Liliana – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel muzyki, wychowawca kl. 1 a

mgr Waleczek   Joanna – nauczyciel j. polskiego w kl. 5c, 7, 8a i 8 b, wychowawca  kl. 7

mgr Wita   Henryk – nauczyciel wych. fizycznego

lic. Wita Paweł – wychowawca świetlicy

mgr Witka  Olga – nauczyciel j. angielskiego

mgr Zmarzły Elżbieta – nauczyciel wspomagający w klasie 6b

POMOC NAUCZYCIELA:

lic. Porębska Agnieszka