NAUCZYCIELE

 NAUCZYCIELE  I PRZEDMIOTY NAUCZANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

mgr Biela Rafał – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Bienioszek Wioletta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Bryła Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych

mgr Chlebek – Zakrajewska Joanna- nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Chrapek Anna – nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz

mgr Czarnecka Beata – nauczyciel j. niemieckiego

mgr Drobik Katarzyna –  nauczyciel języka polskiego

mgr Dybowicz Renata – nauczyciel matematyki

mgr Fischer Małgorzata – nauczyciel religii

mgr Frej Anna – nauczyciel fizyki

mgr Górska Ewa – logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Haka – Otręba Anna – nauczyciel plastyki i techniki, zajęć rozwijających kreatywność, wychowawca świetlicy

mgr Hristova Daria – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych

mgr Jonkisz Grażyna – psycholog

mgr Kantorowska Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, doradca zawodowy

mgr Kloc Ksenia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy

mgr Kloc Marek – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kost Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kubica Maria – nauczyciel przyrody, geografii

mgr Kuś Kornelia – nauczyciel informatyki, zajęć rozwijających kreatywność, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Lasek Maria- nauczyciel religii

mgr Maroszek Daria –  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 6b, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Mędela – Faruga Anna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Mikołajec Patrycja- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 3a

mgr Młodzik Janusz –   rehabilitant

mgr Pławecka Marcelina – nauczyciel matematyki

mgr  Porębska Agnieszka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 3b, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr inż. Ryś Bernadeta – nauczyciel biologii, bibliotekarz

mgr Skrzypczyk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy

lic. Sobieraj Ewa- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 2b

mgr Szymura Paulina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Śmieja Marlena – dyrektor,  nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Tyc  Liliana – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel muzyki

mgr Waleczek Joanna – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

mgr Wieczorek Klaudia – nauczyciel języka francuskiego

mgr Wita Paweł -nauczyciel języka polskiego, zajęć rozwijających kreatywność, wychowawca świetlicy

mgr Witka Olga – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Witkowski Elżbieta – nauczyciel chemii

mgr Zywert Justyna – wychowawca świetlicy

—————————————————

mgr Stalmach Małgorzata – nauczyciel j. niemieckiego

mgr Widawska Katarzyna – psycholog

dr Zroska – Lisowski Kinga – nauczyciel języka francuskiego

Font Resize