LEKCJE I PRZERWY

Lekcje i przerwy szkolne

Lekcja Przerwa Czas trwania przerwy
0. 7:10 – 7:55 7:55 – 8:00 5 minut
1. 8:00 – 8:45 8:45 – 8:50 5 minut
2. 8:50 – 9: 35 9:35 – 9:45 10 minut
3. 9:45 – 10:30 10:30 – 10:40 10 minut
4. 10:40 – 11:25 11:25 – 11:45 20 minut
5. 11:45 – 12:30 12:30 – 12:50 20 minut
6. 12:50 – 13:35 13:35 – 13:45 10 minut
7. 13:45 – 14:30 14:30 – 14:40 10 minut
8. 14:40 – 15:25 15:25 – 15:30 5 minut
9. 15:30 – 16:15

 

Font Resize