ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 01.09.21 r.

Zakończenie 24.06.22 r.

I semestr 01.09.21-16.01.22 r.r.

II semestr 17.01.22 24.06.22 r.

Zebrania z rodzicami:   15.09.21 r. , 08.11.21 r. , 28.03.22 r.

Konsultacje indywidualne : 1-3 grudnia 2021 r.    oraz 11- 13 maja 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna; 23-  31 grudnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 -19 kwietnia 2022 r.

Ferie zimowe: 14 27 lutego 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24- 26 maja 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.21 r., 07.01.22 r., 02.05.22 r., 23.05.22 r., 17.06.21 r.

Font Resize