ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
jest następujący:

ZEBRANIA Z RODZICAMI

15.09. 2021r.

17. 11. 2020r.

14. 04. 2021r. -> zmiana 21 kwietnia 2021r.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16, 17 i 18.12. 2020r. – konsultacje w sprawie zagrożeń w umówionych terminach

19,20 i 21. 05. 2021r. – konsultacje w sprawie zagrożeń w umówionych terminach

Terminy pozostałych konsultacji ustalają wychowawcy i nauczyciele indywidualnie z rodzicami lub rodzic z nauczycielem

I PÓŁROCZE

01.09.2019r. – 17.01.2021r.

II PÓŁROCZE

17.01.2021r. – 25.06.2021r.

 

FERIE ZIMOWE

14.02. 2022r. – 25. 02. 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06 kwietnia 2021r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

12.11.21 r.; 07.01. 2022r., 23-26.05.2022 r., 02.05.22; 20.06.2022r.

egzaminy ósmoklasisty: 24, 25, 26.05.2021r.

 

Font Resize
Contrast