SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodniczący: 

Jakub Kokot

Zastępca:

Patryk Boryś

Sekretarz:

Marta Sodzawiczny

Opiekunami samorządu uczniowskiego są: lic. Paweł Wita, mgr Katarzyna Drobik, mgr Anna Kantorowska.