ŚWIETLICA

ZAKŁADKA ŚWIETLICA:


ŚWIETLICA 7.00 DO 16.30.

WYCHOWAWCAMI ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 są:

mgr Anna Haka – Otręba, mgr Martyna Kurek, mgr Maria Kubica, mgr Maria Otręba, mgr Paulina Szymura, mgr Paweł Wita.