Telefony pomocowe, wykaz instytucji

Telefony pomocowe w sytuacji trudnej:

 

  • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Brzóski 3
43-305 Bielsko – Biała
tel. (033) 814 62 21

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.

 

  • Prywatny Ośrodek Terapii Wiosenna w Krakowie 733-175-138

 

Font Resize
Contrast