Dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Termin zapisywania na dyżury wakacyjne:

27 maja – 31 maja 2024 r. zapisy w przedszkolu macierzystym mającym dyżur, (wszystkie chętne dzieci zostaną przyjęte na dyżur); decyduje data wpływu karty do placówki.

3 czerwca -10 czerwca 2024 r. zapisy na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste (gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte); decyduje data wpływu karty do placówki.

Po 10 czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

Prosimy o stosowanie się do powyższych terminów i zapisywanie dzieci zgodnie z potrzebami.

Przyjęcie na dyżur wakacyjny:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenia na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia – w placówce macierzystej na dyżurujący miesiąc oraz w innej wybranej  placówce, gdy macierzysta placówka jest zamknięta.
  2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na stronach internetowych placówek.
  3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur zostaje podana rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niezwłocznie.
  4. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić pilnie dyrektorowi przedszkola/szkoły, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny dziecka ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu, do którego dziecko zostało zgłoszone.

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach

12 czerwca 2024 r. na stronach internetowych podana zostanie informacja o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżury do wybranych przedszkoli będą mogli je zgłaszać do innej dyżurującej placówki, która będzie dysponować wolnymi miejscami.

Category: Uncategorized

Tags:

 

Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

POSIR Pszczyna – 06.-4.24 r.

Reprezentuje nas grupa „Pszczółek”

Category: Uncategorized

Tags:

Ogłoszenie
W czwartek 29.02.24 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Rodziców grupy „Pszczółek” z panią dyrektor. 

Category: Uncategorized

Tags:

Rekrutacja 2024/2025Rekrutacja 2024/2025

 Terminy rekrutacji do przedszkola:

Nowe dzieci

od 4 marca do 18 marca 2024 r. za pomocą systemu rekrutacji https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Link do szczegółowych terminów związanych z rekrutacją do przedszkola Zasady-rekrutacji-2024-2025

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat zarządzenia o terminach rekrutacji oraz uchwały o sieci szkół i przedszkoli.

https://bip.pszczyna.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-pszczyna-na-rok-szkolny-2024-2025#cnt

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w ZSP w  Czarkowie w kolejnym roku szkolnym do pobrania: deklaracja-o-kontynuacji przedszkola

do oddania w sekretariacie szkoły w terminie  od 12 lutego do 29 lutego 2024r.

Category: Uncategorized

Tags:

UbezpieczenieUbezpieczenie

 Rada Rodziców informuje o zakresie dobrowolnego ubezpieczenia, do którego można przystąpić w bieżącym roku szkolnym:

 

Składka ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2023/2024r. wynosi – 50 zł.

Składkę należy wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców

numer 2910 20 25 28 0000 0002 0409 50 71

Termin wpłaty 15 wrzesień 2023 r.

Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna .

 

Wpłacając należy podać :

imię i nazwisko dziecka , klasę lub grupę

 

Rada Rodziców jako ubezpieczyciela wybrała firmę

Wiener

karta-produktu-idd                       

  owu-pakiet-oswiata

  zakres ubezpieczenia ZSP Czarków 2023-2024

zgloszenie-szkody-postepowanie (1

Category: Uncategorized

Tags:

 

Zapraszamy na zebranie dyrekcji i wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych w czwartek 31. 08.23 o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej.


Category: Uncategorized

Tags:

Zapraszamy na zebranie  dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych w czwartek  31. 08.23 o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej.


Category: Uncategorized

Tags:

Dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę PszczynaDyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

Dyżur
wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

 

Ze względu
na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych
pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach
w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu
w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej
placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne
przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie
prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego
poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Pszczynie
https://bip.pszczyna.pl/wykaz-przedszkoli-publicznych-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-gminy-pszczyna-pracujacych-w-miesiacu-lipcu-i-sierpniu-2023-roku znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych.

 

Termin zapisywania
na dyżury wakacyjne:

29 maja – 2 czerwca 2023 r. zapisy
w przedszkolu macierzystym mającym dyżur, (wszystkie chętne dzieci zostaną
przyjęte na dyżur);
decyduje data
wpływu karty do placówki.

5 – 12 czerwca 2023 r. zapisy
na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste (gdy macierzyste
przedszkole jest zamknięte);
decyduje data
wpływu karty do placówki.

Turnus

Terminy do zadeklarowania we wniosku

Okres

I TURNUS

1.

3 lipca – 7 lipca

2.

10 lipca – 14 lipca

3.

17 lipca – 21 lipca

4.

24 lipca – 31 lipca

II TURNUS

1.

1 sierpnia – 4 sierpnia

2.

7 sierpnia – 11 sierpnia

3.

14 sierpnia – 18 sierpnia

4.

21 sierpnia – 25 sierpnia

5.

28 sierpnia – 31 sierpnia

UWAGA:

zapisu na dyżur
wakacyjny można dokonać jedynie na cały tygodniowy turnus. Brak jest
możliwości wyboru dni w ramach turnusu.

Po 12
czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie
w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję
w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

Prosimy o stosowanie się do powyższych terminów
i zapisywanie dzieci zgodnie z potrzebami.

Przyjęcie na dyżur wakacyjny:

1. 
Rodzice/opiekunowie
prawni dziecka składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenia na dyżur
w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać.
Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa
miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia – w placówce
macierzystej na dyżurujący miesiąc oraz w innej  wybranej  placówce, gdy macierzysta placówka jest
zamknięta.

2. 
Karta
zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie
przedszkola/szkoły oraz na stronach internetowych placówek.

3. 
Informacja o zakwalifikowaniu
dziecka na dyżur zostaje podana rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niezwłocznie.

4. 
W przypadku
rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić
pilnie dyrektorowi przedszkola/szkoły, nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem dyżuru.

5. 
Rodzice/opiekunowie
prawni dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko
– rodzic/opiekun prawny dziecka ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem
i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są
do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zgłoszone.

 

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach

13 czerwca 2023 r.
na stronach internetowych podana zostanie informacja
o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach. Rodzice dzieci,
które nie zostały przyjęte na dyżury do wybranych przedszkoli będą
mogli je zgłaszać do innej dyżurującej placówki, która będzie dysponować
wolnymi miejscami.

 

Załączniki: 

Karta zgłoszenia 

Klauzula informacyjna

Category: Uncategorized

Tags:

Jesienią nasza placówka brała udział w akcji Szkoły Pełne Talentów organizowanej przez Lidl Polska. Dzięki zebranym punktom, które wrzucali Państwo do żółtych skrzynek, mogliśmy zamówić pomoce dydaktyczne. Otrzymaliśmy zestaw zegarów, dzięki którym swoje umiejętności może doskonalić cała klasa. Dostaliśmy także zestaw instrumentów, z którego będą mogły korzystać przeszkolaki.  Bardzo dziekujemy za zaangażowanie!
 

Category: Uncategorized

Tags:

 Konkurs recytatorski „Brzechwa i Tuwim dzieciom” 


Dnia 25.04.2023r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski

 pt.” Brzechwa  i Tuwim dzieciom”. W konkursie  wzięli udział:


Hania  – gr. Pszczółki

„Samochwała” 

Joasia – gr. Biedronki
„Rzepka” 

Kaja – gr. Biedronki

„Przyjście wiosny” 

Nikodem – gr. Pszczółki
„Ptak” 

Amelia – gr. Motylki
„Skarżypyta” 

Aleksandra – gr. Pszczółki
„Skarżypyta” 

Jadzia – gr. Motylki
„Stół” 

Agata – gr. Pszczółki
„Kotek” 

Tobiasz – gr. Pszczółki
„Trzy smutki” 

Wyniki konkursu:

I miejsce:  Hania Goc
II miejsca: Joasia Bachan  i Jadzia Bachan

III miejsca: Tobiasz Szczygieł  i Kaja Filip

Wyróżnienia: Nikodem Pękała, Amelia Bachan, Aleksandra Kordiaczyńska i Agata Gondek

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. 

GRATULUJEMY wspaniałych występów! 

Category: Uncategorized

Tags: