REKRUTACJA SZKOŁA

REKRUTACJA DO KLASY  I

Na rok szkolny 2024/2025

     Zapisy do szkoły obwodowej w Czarkowie  odbywać się będą
                     od 12 marca  do 18 kwietnia 2024 r .

   ZAPISY DO SZKÓŁ – DZIECI Z OBWODU

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie:  https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Po wypełnieniu w systemie formularza,  należy go wydrukować, podpisać  i  złożyć  w sekretariacie .

Wraz  z oświadczenie o zamieszkaniu (do pobrania poniżej)

oświadczenie-o-zamieszkaniu – do pobrania

 

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów  –  będzie ono przyjęte do szkoły z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowe przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

   ZAPISY DO SZKÓŁ  DZIECI SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 12 marca 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

Font Resize