MATEMATYKA JEST ŁATWA !

1. Podsumowanie Szkolnych Dni Matematyki w SP 6 w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Szkolny Dzień Matematyki to akcja, która ma na celu:

· rozbudzanie i rozwój zainteresowań matematycznych

· wprowadzanie w świat matematyki

· propagowanie i przybliżenie wiedzy matematycznej

· zachęcanie do pogłębiania wiedzy matematycznej

· rozwijanie zdolności matematycznych

· umożliwienie osiągnięcia sukcesu

· kształcenie u uczniów umiejętności:

§ czytania ze zrozumieniem

§ rozwiązywania zadań problemowych

§ wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania różnych zadań matematycznych

§ kształcenie u uczniów uczciwej rywalizacji między sobą

§ uczenie współpracy w grupie, współzawodnictwa

· Akcję rozpoczęliśmy we wrześniu (25-28.09.2017). Uczniowie naszej szkoły intensywnie utrwalali tabliczkę mnożenia- w domu i w szkole. Przez cały tydzień na korytarzu znajdowały się plakaty z zadaniami dla poszczególnych klas IV-VII. Podczas przerw uczniowie zdobywali odznaki Mistrza Tabliczki Mnożenia. Dnia 29.09.2017 szkoła włączyła się w Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu odbył się test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali test uzyskali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia . Klasa z największą liczbą Ekspertów Tabliczki Mnożenia otrzymała wafelki.

· Druga edycja Szkolnego Dnia Matematyki odbyła się 1 grudnia- kolejna możliwość uzyskania tytułu Eksperta Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas IV-VII podczas przerw rozwiązywali krzyżówki matematyczne (sprawdzali znajomość pojęć matematycznych). Grono szkolnych Ekspertów Tabliczki Mnożenia powiększa się.

2. Uczniowie klas czwartych chętnie uczestniczą w Warsztatach matematycznych- gry, zabawy, eksperymenty i nie tylko … Celem tych zajęć jest pokazanie uczniom, że matematyką można się bawić. Warsztatowy charakter zajęć zachęca dzieci do aktywności podczas wspólnego odkrywania matematyki. Dzieci pracują najczęściej w grupach, ale nie brakuje także okazji do samodzielnego myślenia i wykazywania indywidualnej inicjatywy. Istotnym elementem warsztatów jest wyzwalanie radości podczas zabawy i stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesu i budowanie zadowolenia z własnych osiągnięć. Zajęcia mają na celu wzmacniać

pozytywne emocje w stosunku do matematyki, zmniejszanie poziomu stresu i łatwiejsze przyswajanie wiedzy matematycznej. Dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach:

-Zastosowanie Kart Grabowskiego –gry i zabawy.

-Eksperymenty: atramentowe czary, gasnąca świeczka, ciecz nienewtonowska.

-Bawimy się wstęga Möbiusa –wycinanki.

– Dodaję i odejmuję puzzle matematyczne.

-Co można zbudować z sześcianów?

-Planszowe gry matematyczne.

-Sudoku.

– Matematyczne origami (papierowe składanki figur przestrzennych).

-Przygotowywanie produktów na świąteczne pierniki (zakupy).

-Figurowe wypieki-świąteczne pierniki.

-Dekorowanie pierników.

M.Pławecka

Font Resize