ERASMUS +

Program Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie 

Współfinansowany  w ramach programu  Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie rozpoczął realizację projektu unijnego Erasmus+, programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

        W tym roku szkolnym ZSP realizuje program Erasmus plus w sektorze „Edukacja Szkolna” Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.  Projekty realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

      Temat projektu to: „European Possibilities – Friendship, Culture and Maths” („Europejskie Możliwości –Przyjaźń, Kultura i Matematyka”. 

      Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi szkołami: 

  • SheriffHuttonPrimary School w York, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  
  • FöräldrakooperativetGaddenskolanEkonomiskFörening w Bollebygd, Szwecja  
  • DiadrastikoEuropaikoSxoleio w Varkiza, Grecja 
  • CeipTagoror w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania 

     Warto przy okazji zaznaczyć, że kontakt z wszystkimi partnerami projektu został nawiązany dzięki School Education Gateway – europejskiej platformy internetowej dla szkół, do której dostęp znajduje się na oficjalnej stronie programu Erasmus plus https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/opportunities 

Szkołę szwedzką poznaliśmy już znaczenie wcześniej przy okazji realizacji projektu w ramach wcześniejszego programu Uczenie się przez całę życie.  

 Pierwsze, międzynarodowe  spotkanie organizacyjne uczestników projektu miało miejsce 12  i 13  listopada 2017 w miejscowości York w Wielkiej Brytanii, w szkole będącej koordynatorem całego przedsięwzięcia. Nauczyciele partnerskich szkół mieli okazję spotkać się osobiście po długich miesiącach wspólnej pracy online nad przygotowaniem projektu.  

 Spotkanie było podyktowane potrzebą ustalenia formalnych kwestii jak i okazją do bliższego poznania się przedstawicieli szkół partnerskich. Nie bez znaczenia była też możliwość obcowania z kulturą angielską jak i przede wszystkim przyjrzenia się z bliska szkole brytyjskiej. Uczestnicy spotkania mogli porównać szkoły, w których pracują, znaleźć podobieństwa i różnice między nimi, mocne i słabsze strony różnych systemów edukacji, co miejmy nadzieję, przełoży się na owocną współpracę przy realizacji projektu Erasmus plus. 

Można również przeczytać artukuł na portalu pless.pl: http://edukacja.pless.pl/50427-program-erasmus-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-czarkowie-czarkow

mgr Olga Witka 

mgr Joanna Chlebek – Zakrajewska 

 

Program Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie 

Współfinansowany  w ramach programu  Unii Europejskiej Erasmus+

 

Z wizytą w szwedzkiej szkole

W ramach realizacji projektu Erasmus+ „European Possibilities-Friendship, Culture and Maths,” programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odwiedzili szkołę Gaddenskolan w małej miejscowości Bollebygd w Szwecji. Wizyta ta miała miejsce od 22 do 28 lutego 2018 i była równocześnie spotkaniem szkoleniowym z zakresu nauczania matematyki, języka angielskiego jak i wykorzystania elementów różnych kultur w działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Gaddenskolan to niewielka szkoła podstawowa założona z inicjatywy rodziców dla potrzeb miejscowych dzieci. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się inna niż większość szkół polskich jeśli chodzi o nauczanie czy zachowanie i styl bycia uczniów poza faktem, że poruszają się po szkole bez jakiegokolwiek obuwia. Na zajęciach lekcyjnych dzieci pracują większą część czasu indywidualnie, w swoim tempie, koncentrując się na wykonywanych zadaniach.  Jednak po bliższym przyjrzeniu się można zaobserwować pewne ciekawe elementy wychowania jak np. „responsibility time” („czas odpowiedzialności”) czyli czas sprzątania po posiłku. Uczniowie jedzą posiłek a następnie sami sprzątają po sobie, wycierają stoły, porządkują naczynia bez pomocy osób dorosłych. Niezależnie od pogody dzieci szwedzkie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, nie dziwi więc nikogo widok uczniów biegających w deszczu czy śnieżycy. Na uwagę zasługują też zajęcia praktyczne prowadzone w szkole, np. lekcje szycia z użyciem maszyn do szycia, w których biorą udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy czy też zajęcia muzyczne. Dzieci mogą uczyć się gry na przeróżnych instrumentach: pianinie, perkusji, gitarze, skrzypcach. Bardzo dużą wagę przykłada się do sportu, któremu sprzyjają też warunki naturalne kraju, my mieliśmy okazję spróbować jazdy na nartach biegowych. Jak się dowiedzieliśmy, jazda na biegówkach to nie sam sport ale styl życia Szwedów. W okolicy szkoły, w lasach, można dostrzec mnóstwo tras przeznaczonych do uprawiania tego sportu.

Wizyta w szkole była też okazją do podsumowania i zaprezentowania dotychczas przeprowadzonych zadań projektowych. Każda z partnerskich szkół projektu czyli szkoły szwedzka, polska, grecka, hiszpańska i angielska przedstawiły wyniki zadań matematycznych przeprowadzonych w oparciu o przepisy kulinarne tradycyjnych potraw każdego z krajów. Ogłoszono też wyniki konkursu na logo projektu, którym została praca naszej uczennicy Natalii Spory, co dało nam szczególny powód do radości.

Olga Witka

 

  

 

 

 

 

 

 

Font Resize