Ubezpieczenie

Rada Rodziców informuje o zakresie dobrowolnego ubezpieczenia, do którego można przystąpić w bieżącym roku szkolnym:

 

Składka ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2023/2024r. wynosi – 50 zł.

Składkę należy wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców

numer 2910 20 25 28 0000 0002 0409 50 71

Termin wpłaty 15 wrzesień 2023 r.

Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna .

 

Wpłacając należy podać :

imię i nazwisko dziecka , klasę lub grupę

 

Rada Rodziców jako ubezpieczyciela wybrała firmę

Wiener

karta-produktu-idd                       

  owu-pakiet-oswiata

  zakres ubezpieczenia ZSP Czarków 2023-2024

zgloszenie-szkody-postepowanie (1

Font Resize