EGZAMIN

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2022/2023r.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 23.05.2023r. (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – 24.05.2023r. (środa)

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – 25.05.2023r. (czwartek)

 

Procedury 22/23

 

………………………………………………………………………………………………………

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2021/2022r.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 24.05.2022r. (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – 25.05.2022r. (środa)

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – 26.05.2022r. (czwartek)

 

 

………………………………………………………………………………………………………

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2020/2021r.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 25.05.2021r. (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – 26.05.2021r. (środa)

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – 27.05.2021r. (czwartek)

 

Aktualizacja informatora CKE z 19.04 -> INFORMATOR

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

 

Informacja o sposobie
organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty
obowiązująca w roku szkolnym
2020/2021

Dozwolone materiały i przybory podczas egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2019/2020r.

Oświadczenie do pobrania, które należy przynieść w pierwszym dniu egzaminacyjnym -> Oświadczenie rodzica

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty

 

KOMUNIKAT CKE – > LINK

Informacje o egzaminie – CKE – LINK

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


Prezentacja multimedialna dotycząca rekrutacji do szkół średnich

Font Resize