ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.

  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

  • Ferie zimowe: 29  stycznia – 11 lutego 2024 r.

  • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

  • Egzamin ósmoklasistów: 14-16.05.24 r.

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2024 r.

  • Ferie letnie: 22 czerwca 2024 r.- 31 sierpnia 2024 r.

  • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:  02.05.24 r.,   31.05.24 r.,    17.06.24r.

Font Resize