RODO

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO), uprzejmie informujemy, iż inspektorem ochrony danych osobowych właściwym dla naszej placówki jest Pan:

Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
email: iod@pze-pszczyna.pl
tel. (32) 212-85-60

 

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna monitoring wizyjny


Font Resize