Telefony pomocowe, wykaz instytucji

Telefony pomocowe w sytuacji trudnej:

 

  • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Brzóski 3
43-305 Bielsko – Biała
tel. (033) 814 62 21

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* konsultacje wychowawcze,
* terapia indywidualna dorosłych,
* nocleg,
* pomoc prawna.

 

  • Prywatny Ośrodek Terapii Wiosenna w Krakowie 733-175-138

TELEFONY ZAUFANIA:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116- 111

Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zachowaniem anonimowości, połączenia są bezpłatne.

Telefon dla rodziców niepokojących się o swoje dziecko 800 100 100

Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-

15.00.

Bezpłatna infolinia wsparcia psychologicznego WOT 800 100 102

To całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Pomarańczowa Linia 801 14 00 68

informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą. Pomaga Rodzicom, których dzieci piją.

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne 725 400 309

Telefon zaufania dla uczniów działa od środy do niedzieli w godz. 17.00–1.00.

800 111 123 – Tumbolinia

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów. Linia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00.

PLACÓWKI:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli.

  1. Zamenhofa 5

43-200 Pszczyna

tel/fax 32 210 37 16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizuje zadania powiat z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu przemocy rodzinie. Na terenie PCPR można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologiczego i prawnego.

  1. Dworcowa 23

43-200 Pszczyna

Tel/fax. 32 449 01 45

e-mail: pcpr@powiat.pszczyna.pl

www.pcprpszczyna.pl

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hipokrates”

Świadczone są przede wszystkim usługi z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii, neurologii, okulistyki i dermatologii.

  1. Zdrojowa 65 43-200 Pszczyna

tel.: (32) 210 30 31, (32) 210 38 80, 781 901 010

e-mail: szoz@hipokrates-pszczyna.pl

rejestracja mailowa: rejestracja@hipokrates-pszczyna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

  1. Kilińskiego 5a

43-200 Pszczyna

tel. 32 210-41-73, 32 210-58-10

Adres e-mail: ops@pszczyna.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży  tel. 33 828 40 75.

W Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież do lat 18-tu.

  1. Sobieskiego 83

 tel. 33  828 40 74

Ośrodek Psychoprofilaktyki

Oferta ośrodka dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych, hazardu i innych uzależnień niechemicznych (behawioralnych, od czynności). Ponadto w Ośrodku odbywa się: Grupa wsparcia Anonimowych Narkomanów we wtorki godz. 19.45

Kontakt:

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

  1. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Rejestracja czynna: poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach

  1. Budowlanych 131

43-100 Tychy

email: psse.tychy@pis.gov.pl

Font Resize