BIBLIOTEKA

Nauczyciele bibliotekarze :

mgr Anna Chrapek

mgr Kornelia Kuś

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

 

poniedziałek 08:50 – 11:50
wtorek 08:55 -14:45
środa 08:15 – 09:45             11:40-12:55
czwartek 08:05 -14:20
piątek 08:50 – 09:50   10:40 – 13:45

Regulamin Korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów szkolnych
w SP im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie

Font Resize