NAUCZYCIELE

 NAUCZYCIELE  I PRZEDMIOTY NAUCZANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

mgr Balura Angelika- nauczyciel nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy

mgr Bienioszek Wioletta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

mgr Bryła Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy

mgr Chlebek – Zakrajewska Joanna- nauczyciel języka angielskiego, zajęć rozwijających kreatywność,

mgr Chrapek Anna – nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz

mgr Dybowicz Renata – nauczyciel matematyki

mgr Fischer Małgorzata – nauczyciel religii

mgr Frej Anna – nauczyciel fizyki

mgr Górska Ewa -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Haka – Otręba Anna – nauczyciel plastyki i techniki, zajęć rozwijających kreatywność, wychowawca świetlicy

mgr Kantorowska Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

mgr Kloc Marek – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pudło Ewa – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kremińska Dorota – nauczyciel chemii

mgr Kuś Kornelia – nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć rozwijających kreatywność, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Lasek Maria- nauczyciel religii

mgr Maroszek Daria –  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 7b, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Matula Elżbieta- nauczyciel języka francuskiego

mgr Mikołajec Patrycja- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 4a, nauczyciel nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Młodzik Janusz –   rehabilitant

mgr Pławecka Marcelina – nauczyciel matematyki

mgr  Porębska Agnieszka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 4b, nauczyciel przyrody i zajęć rewalidacyjnych

mgr Pudło Ewa – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Ryś Bernadeta – nauczyciel biologii

mgr Skrzypczyk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy

mgr Sobieraj Ewa- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie 3b

mgr Stalmach Małgorzata – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Suchanek Grzegorz – nauczyciel geografii

mgr Szafron Agata-  nauczyciel języka polskiego

mgr Szymura Paulina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Śmieja Marlena – dyrektor,  nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Tyc  Liliana – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel muzyki

mgr Waleczek Joanna – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

mgr Widawska Katarzyna – psycholog

mgr Wita Paweł -nauczyciel języka polskiego

mgr Witka Olga – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Zywert Justyna – wychowawca świetlicy

—————————————————

mgr Hristova Daria

mgr Kloc Ksenia

mgr Kubica Maria

dr Zroska – Lisowski Kinga

Font Resize