ŚWIETLICA

ŚWIETLICA w roku szkolnym 2023/2024 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:30.

 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po nich oraz stwarzanie warunków do miłego, pożytecznego spędzania czasu, jak również pomoc w odrabianiu zadań domowych

 

Nasza świetlica wspiera rozwój dzieci, pomaga odkrywać i rozwijać ich zainteresowania oraz talenty.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. Organizowane są między innymi:

  • Zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie kredkami, malowanie farbami, wycinanki, szycie, lepienie z gliny itp.

  • Żywe słowo: recytacje, czytanie, scenki teatralne;

  • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

  • Zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne;

  • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, ćwiczenia;

  • Zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;

  • Zajęcia kulinarne: pieczenie ciasteczek, robienie sałatek.

WYCHOWAWCAMI ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022-2023 są:

mgr Angelika Balura, mgr Jolanta Bryła, mgr Anna Haka – Otręba, mgr Kornelia Kuś,  mgr Paulina Szymura,  mgr Olga Witka, mgr Justyna Zywert

Numer telefonu do kontaktu z wychowawcami świetlicy: 661-521-699

 

 

Font Resize