MOBILNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie rozpoczął realizację projektu unijnego Erasmus+, programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

        W tym roku szkolnym ZSP realizuje program Erasmus plus w sektorze „Edukacja Szkolna” Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.  Projekty realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

      Temat projektu to: „European Possibilities – Friendship, Culture and Maths” („Europejskie Możliwości –Przyjaźń, Kultura i Matematyka”. 

      Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi szkołami: 

  • SheriffHuttonPrimary School w York, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  
  • FöräldrakooperativetGaddenskolanEkonomiskFörening w Bollebygd, Szwecja  
  • DiadrastikoEuropaikoSxoleio w Varkiza, Grecja 
  • CeipTagoror w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania 

     Warto przy okazji zaznaczyć, że kontakt z wszystkimi partnerami projektu został nawiązany dzięki School Education Gateway – europejskiej platformy internetowej dla szkół, do której dostęp znajduje się na oficjalnej stronie programu Erasmus plus https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/opportunities 

Szkołę szwedzką poznaliśmy już znaczenie wcześniej przy okazji realizacji projektu w ramach wcześniejszego programu Uczenie się przez całę życie.  

 Pierwsze, międzynarodowe  spotkanie organizacyjne uczestników projektu miało miejsce 12  i 13  listopada 2017 w miejscowości York w Wielkiej Brytanii, w szkole będącej koordynatorem całego przedsięwzięcia. Nauczyciele partnerskich szkół mieli okazję spotkać się osobiście po długich miesiącach wspólnej pracy online nad przygotowaniem projektu.  

 Spotkanie było podyktowane potrzebą ustalenia formalnych kwestii jak i okazją do bliższego poznania się przedstawicieli szkół partnerskich. Nie bez znaczenia była też możliwość obcowania z kulturą angielską jak i przede wszystkim przyjrzenia się z bliska szkole brytyjskiej. Uczestnicy spotkania mogli porównać szkoły, w których pracują, znaleźć podobieństwa i różnice między nimi, mocne i słabsze strony różnych systemów edukacji, co miejmy nadzieję, przełoży się na owocną współpracę przy realizacji projektu Erasmus plus. 

Można również przeczytać artukuł na portalu pless.pl: http://edukacja.pless.pl/50427-program-erasmus-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-czarkowie-czarkow

mgr Olga Witka 

mgr Joanna Chlebek – Zakrajewska 

 


Program Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie 

Współfinansowany  w ramach programu  Unii Europejskiej Erasmus+

 

Z wizytą w szwedzkiej szkole

W ramach realizacji projektu Erasmus+ „European Possibilities-Friendship, Culture and Maths,” programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odwiedzili szkołę Gaddenskolan w małej miejscowości Bollebygd w Szwecji. Wizyta ta miała miejsce od 22 do 28 lutego 2018 i była równocześnie spotkaniem szkoleniowym z zakresu nauczania matematyki, języka angielskiego jak i wykorzystania elementów różnych kultur w działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Gaddenskolan to niewielka szkoła podstawowa założona z inicjatywy rodziców dla potrzeb miejscowych dzieci. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się inna niż większość szkół polskich jeśli chodzi o nauczanie czy zachowanie i styl bycia uczniów poza faktem, że poruszają się po szkole bez jakiegokolwiek obuwia. Na zajęciach lekcyjnych dzieci pracują większą część czasu indywidualnie, w swoim tempie, koncentrując się na wykonywanych zadaniach.  Jednak po bliższym przyjrzeniu się można zaobserwować pewne ciekawe elementy wychowania jak np. „responsibility time” („czas odpowiedzialności”) czyli czas sprzątania po posiłku. Uczniowie jedzą posiłek a następnie sami sprzątają po sobie, wycierają stoły, porządkują naczynia bez pomocy osób dorosłych. Niezależnie od pogody dzieci szwedzkie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, nie dziwi więc nikogo widok uczniów biegających w deszczu czy śnieżycy. Na uwagę zasługują też zajęcia praktyczne prowadzone w szkole, np. lekcje szycia z użyciem maszyn do szycia, w których biorą udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy czy też zajęcia muzyczne. Dzieci mogą uczyć się gry na przeróżnych instrumentach: pianinie, perkusji, gitarze, skrzypcach. Bardzo dużą wagę przykłada się do sportu, któremu sprzyjają też warunki naturalne kraju, my mieliśmy okazję spróbować jazdy na nartach biegowych. Jak się dowiedzieliśmy, jazda na biegówkach to nie sam sport ale styl życia Szwedów. W okolicy szkoły, w lasach, można dostrzec mnóstwo tras przeznaczonych do uprawiania tego sportu.

Wizyta w szkole była też okazją do podsumowania i zaprezentowania dotychczas przeprowadzonych zadań projektowych. Każda z partnerskich szkół projektu czyli szkoły szwedzka, polska, grecka, hiszpańska i angielska przedstawiły wyniki zadań matematycznych przeprowadzonych w oparciu o przepisy kulinarne tradycyjnych potraw każdego z krajów. Ogłoszono też wyniki konkursu na logo projektu, którym została praca naszej uczennicy Natalii Spory, co dało nam szczególny powód do radości.

 

Olga Witka


WIZYTA W GRECJI

 

RELACJA PORTALU PLEES.PL

W dniach  od 7 do 13 czerwca bieżącego roku grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Czarkowie brała udział w zjeździe szkoleniowym w jednej z greckich szkół, położonej w niewielkiej miejscowości Varkiza. Wyjazd był częścią realizowanego projektu unijnego Erasmus+ „European Possibilities Friendship Culture & Maths”, programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu nauczania matematyki, języka angielskiego jak i wykorzystania elementów różnych kultur w działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Grecka szkoła w Varkizie jest małą szkołą, do której uczęszcza około 80 uczniów. Poza prowadzonymi zajęciami z różnych przedmiotów, zauważalny jest wysoki poziom języków obcych wśród dzieci. Podczas obserwacji na lekcjach, jak i na korytarzach szkoły, poza ojczystym językiem Greków, dało się słyszeć także języki: hiszpański, francuski i niemiecki. Grecka szkoła jest szkołą kładącą nacisk na przedmioty artystyczne, dlatego wszystkie wolne przestrzenie udekorowane były rozmaitymi pracami plastycznymi uczniów, które zachwycały jakością wykonania i pomysłowością.

Podczas pierwszego dnia wizyty w szkole w Grecji, nauczyciele wizytatorzy mieli okazję zobaczyć misternie przygotowany występ wokalny uczniów, zrealizowany w trzech językach oraz wymienić się korespondencją (uczniowie z Grecji odpowiadali na listy dzieci z Polski).

Nauczyciele mieli okazję poznać innowacyjny sposób przekazywania wiedzy z różnych dziedzin m.in. matematyki, zakładający odejście od tradycyjnego tłumaczenia z wykorzystaniem podręcznika, z uwzględnieniem realnego wykorzystania nabywanych przez ucznia umiejętności w codziennym życiu. Polski zespół miał okazję uczestniczyć w lekcji matematyki, prowadzonej przy użyciu innowacyjnych narzędzi, takich jak Internet w połączeniu z rozmaitymi rzeczami (np. tektura, klocki Lego itd.), techniki AR i VR (Augmented and Virtual Reality), grywalizacji i zróżnicowanego uczenia się. Ponadto przedstawione zostały także studia przypadków z konkurencją w klasie i metodami opartymi na wielu inteligencjach (pokaz poruszania się robotów, przy użyciu algorytmu wpisanego uprzednio w program sterujący na Ipadzie).

Kolejnym punktem pobytu w Varkizie była wizyta w przedszkolu, gdzie zostały zaprezentowane codzienne zajęcia i aktywności najmłodszych uczniów. Dzieci, niezawstydzone obecnością sporej grupy nauczycieli odwiedzających z różnych krajów, w sposób żywiołowy i aktywny brały udział w zajęciach kaligrafii i liczenia.

Następnym etapem szkolenia była wizyta w Centrum Kultury Stavros Niarchos, który jest kompleksem w zatoce Faliro w Atenach i obejmuje nowe obiekty Biblioteki Narodowej Grecji oraz Opery Narodowej Grecji, a także Stawros Niarchos Park. Łączna powierzchnia tego kompleksu naukowego wynosi aż 210 000 m². Nauczyciele z wymiany mieli niezwykłą okazję poznać historię monumentu, przy okazji zwiedzania z przewodnikiem najnowocześniejszego kompleksu budynków, w którym znajdą się nowe pomieszczenia Biblioteki Narodowej Grecji i Greckiej Opery Narodowej, a także wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń publiczną wokół budynków.

W dalszej kolejności nauczyciele odwiedzający szkołę w Grecji, mieli okazję wziąć udział w przedstawieniu teatralnym, zorganizowanym przez uczniów. Dzieci wykazały się nie tylko wysokim poziomem językowym, ale również talentami aktorskimi oraz sporymi umiejętnościami panowania nad stresem, bowiem na przedstawieniu, poza gośćmi z projektu Erasmus+, obecna była także lokalna telewizja i spora publiczność.

Kolejny dzień wizyty w Varkizie rozpoczął się od spotkania w gminie Voula-Vari-Vouliagmeni z głównym Majorem Grigorisem Konstantelosem. Burmistrz opowiadał o historii wyspy, lokalnej kulturze, systemie geopolitycznym, planach na najbliższe lata oraz początkach swoich rządów. Spotkanie obfitowało w wiele miłych akcentów, burmistrz chętnie rozmawiał ze swoimi gośćmi, wykazując się wszechstronną znajomością obcych kultur, miejsc i języków.

Wizyta w tak historycznym miejscu, jakim jest Grecja, nie mogła odbyć się bez zwiedzenia ateńskiego Akropolu, który jest najważniejszym miejscem w mieście i stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków świata. Jest to najważniejszy punkt odniesienia starożytnej kultury greckiej, a także symbol samego miasta Aten, ponieważ stanowi apogeum rozwoju artystycznego w V wieku p.n.e.

Ostatni punkt szkolenia stanowiła gra miejska, zorganizowana przez greckich członków projektu Erasmus+. Konkurencja zakładała intensywny spacer, pełen  wspaniałych, ciekawych i kultowych miejsc. Podczas gry, wokół wąskich uliczek Aten, nauczyciele rezydenci rozwiązywali zagadkowe zadania i quizy oraz odkrywali ukryte tajemnice miasta.

Martyna Basiura


Spotkanie Międzynarodowe w Strasburgu

W dniach 27-30.09.2018 odbyło się drugie spotkanie międzynarodowe przedstawicieli szkół partnerskich projektu Erasmus +. Spotkanie to było podyktowane potrzebą podsumowania dotychczasowych działań jak i wyznaczenia następnych do zrealizowania w roku szkolnym 2018/2019. Poniżej zamieszczamy zdjęcia miasta oraz Parlamentu Europejskiego ze stolicy Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Font Resize