Podręczniki z religii na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo w poniższym pliku znajduje się lista podręczników do religii, które nie są objęte dotacją rządową.

Rodzice uczniów uczęszczających na lekcje religii są zobowiązani zakupić podręczniki do religii we własnym zakresie.

Podręczniki religia 2020-2021 (1)

Klasy I -III szkoły podstawowej
Program nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych  Podręczniki:

Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12: Żyjemy w Bożym świecie

Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12: Idziemy do Jezusa

Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13: Jezus jest z nami

Kl. III zeszyt ćwiczeń: Jezus jest z nami

Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata  Podręczniki

Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12: Miejsca pełne BOGActw

Kl. IV SP zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw– zobacz

Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13: Spotkania uBOGAcające

Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14: Tajemnice BOGAtego życia

Klasa VII szkoły podstawowej
Program nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin 

Podręczniki :

Kl. VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/13-KI-3/13  Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Kl. VIII szkoły podstawowej    nr AZ-32-01/13-KI-4/14 Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

 

Font Resize
Contrast