Podsumowanie działalności SKW w roku szkolnym 2019/2020

Podsumowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

Podczas roku szkolnego 2019/2020 prowadziliśmy wiele projektów i akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza szkołą. W działalność wolontarystyczną było zaangażowanych wielu  nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły. Informacje z przeprowadzonych akcji charytatywnych były umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce naszego klubu.

Nasz SKW posiada już swoje logo. Droga do jego powstania była długa. W I półroczu odbył się konkurs plastyczny na logo SKW. Napłynęło kilka prac, jednak żadna z nich  nie spełniała wymogów logo. Elementem graficznym, który pojawił się na wszystkich pracach było serce i ręce,  stąd zdecydowaliśmy, aby właśnie serce na dłoni było naszym znakiem rozpoznawczym. Plastyk przygotował nam trzy propozycje, spośród których drogą głosowania wybraliśmy jedno.

Życzymy wszystkim udanych wakacji .

Koordynatorzy SKW

M. Fischer i M. Kubica

Font Resize
Contrast