Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARKOWIE Ul.. POWSTAŃCÓW ŚL.25 reprezentowana/e przez Dyrektora.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 2. Podstawą przetwarzania są:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej ( U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);

 • Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola i placówki;

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą;

 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 5. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

– dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

-sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

– usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

– ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Administrator nie profiluje danych osobowych.


Informacja

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO), uprzejmie informujemy, iż inspektorem ochrony danych osobowych właściwym dla naszej placówki jest Pan:

Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
email: iod@pze-pszczyna.pl
tel. (32) 212-85-60


Relacja z Pikniku Rodzinnego

26 maja 2018 roku, w godzinach 11.00-16.00 w naszej szkole miał miejsce Piknik Rodzinny.

Impreza rozpoczęła się występami dzieci w sali gimnastycznej. Można było podziwiać występy m.in.  zwycięzców II edycji Szkolnego Konkursu  ,,Mam Talent!”.Organizatorzy zapewnili wszystkim wiele atrakcji.  Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z końmi. Można było zdobyć dużo cennych i ciekawych informacji ze stoiska z pierwszą pomocą oraz stoiska harcerskiego. Dzieci z rodzicami mogli ciekawie spędzić czas biorąc udział w różnych rywalizacjach sportowych, takich jak: sztafeta rodzinna, piłka nożna oraz siatkówka. Nie zabrakło oczywiście stoisk z przekąskami,  które były chętnie odwiedzane przez uczestników naszego pikniku. W trakcie wydarzenia odwiedziła nas straż pożarna,  która przyniosła wielką ulgę dzieciom – po wizycie wozu strażackiego już prawie nikt nie narzekał na upał. Wszyscy opuścili Piknik Rodzinny z wspaniałymi wspomnieniami.

K.Kapias


Podziękowanie

11 maja w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna pt. „Grosz do grosza, na rehabilitacje będzie kokosza”.  Uczniowie klasy 1b wraz z rodzicami, wychowawcą  oraz anonimowymi sponsorami zorganizowali słodki bufet z muffinkami, ciasteczkami i pysznym ciastem .

A to wszystko w szczytnym celu – na rehabilitacje dla naszej koleżanki Kamilki.

Dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, rodzicom, sponsorom oraz uczniom za dar serca i wielką pomoc w potrzebie.

„Nie liczy się to ile posiadasz,

ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

K. Kloc


Półkolonie

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI SZKOLNYCH

I TURNUS od 25 czerwca do 29 czerwca 2018r.

II TURNUS od 2 lipca do 6 lipca 2018r.

od poniedziałku do piątku, godz. od 9.00 do 14.00

ODPŁATNOŚĆ około 140zł. za turnus , w tym: opieka wychowawcy, obiad, bilety wstępu , przejazdy autokarem.

ZAPISY W SEKRETARIACIE, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Karty półkolonijne , zgody na powrót oraz plan wyjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.


Podsumowanie wycieczek uczniów klas IV

Przez zabawę odkrywamy świat nauki

W Instytucie Fizyki – 20.02.2018 r.

Uczniowie klas czwartych  uczestniczyli w ciekawych warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Instytucie Fizyki w Katowicach. Dzieci przyglądały się właściwościom powietrza, który otacza nas zawsze i wszędzie, bez którego nie moglibyśmy żyć. Dowiedzieli się z czego składa się powietrze, jakie ma właściwości gdy pozostaje w spoczynku i gdy się porusza. Uczniowie zastanawiali się czy powietrze jest leniuchem. Dowiedzieli się również jaki ma smak i zapach ma powietrze, gdzie mówi się o ciśnieniu atmosferycznym, co potrafi sprężone powietrze, co potrafi poruszające się powietrze, co potrafi ciepłe powietrze. Dzieci odkrywały tajemnice powietrza przez zabawę, wykonywały podczas wykładu różnorodne i zabawne eksperymenty.

W Muzeum Śląskim-20.02.2018 r.

W Muzeum  Śląskim w Katowicach uczniowie klas czwartych mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą historii Górnego Śląska. Uczniowie zobaczyli również fragmenty peerelowskich bloków i mieszkań oraz unikatowe auto „malucha”. Zwiedzili także galerię sztuki polskiej oraz galerię sztuki sakralnej.

Warsztaty fizyczne -> Galeria

Wycieczka do Krakowa -07.05.2018 r.

W Podziemiach Rynku Głównego

Uczniowie klas 4a oraz 4c  uczestniczyli również w wycieczce do Krakowa. W czasie zwiedzania podziemi  dowiedzieli się jak rozwijał się Kraków, jak żyli ludzie w dawnych wiekach. Zobaczyli jakich narzędzi używali mieszkańcy  na co dzień oraz zapoznali się z obrzędami jakie stosowali, jak mieszkali, w czym chodzili. Dowiedzieli się również w jaki sposób budowali drogę, jaką ważną rolę  w mieście pełnił kowal. Obejrzeli także najstarszą legendę o Smoku Wawelskim. Dzięki współczesnej technice podróż w przeszłość miasta Krakowa była  wzbogacona w atrakcje multimedialne. Słoneczna pogoda sprzyjała podczas malowniczego spaceru  uliczkami Krakowa. Uczniowie wysłuchali hejnału z Wieży Mariackiej, zobaczyli  ołtarz Wita Stwosza, budowlę obronną Barbakan, Bramę Floriańską oraz Kościół Św. Wojciecha.

 W Parku Edukacji Globalnej-Wioskach Świata

Dzieci klas 4a i 4c uczestniczyły również w warsztatach w Parku Edukacji Globalnej- Wioskach Świata.  Podczas zajęć zobaczyli tradycyjną ghańską wioskę, peruwiańską chatę, indiańskie tipi, arktyczne igloo, mongolską jurtę oraz papuaski dom na palach. Dzięki fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z odległych zakątków świata zapoznali  się z tamtejszą kulturą i tradycjami.

Klasa 4a podczas gry symulacyjnej udała się w podróż do Afryki. W ghańskiej wiosce dowiedzieli się jakie są codzienne obowiązki rówieśników, z czego Ghanie robią zabawki, skąd się bierze czekolada i jak wyglądają lekcje pod drzewem. Klasa 4c uczestniczyła w zajęciach poszerzających wiedzę na temat Indian Ameryki Północnej. We wnętrzu tipi młodzi podróżnicy odkrywali kulturę Indian, poznali ich dzieje, sztukę, tradycje i symbole. Oprócz wiedzy, zdobywali liczne sprawności. Cztery plemiona ścigały się w różnych konkurencjach, ćwicząc współzawodnictwo, przestrzeganie reguł, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Wycieczka do Krakowa -> GALERIA

M. Pławecka/K. KuśKapsuła czasu- konkursy

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- IV Temat: „ Świat za 100 lat”

Zadaniem uczestników konkursu jest namalowanie kredkami, farbami, ołówkiem rysunku przedstawiającego życie na Ziemi za 100 lat.

Format pracy A4

Prace mogą przedstawiać scenki z życia codziennego, wygląd przyrody, miast, wsi, życia szkolnego, zabawy dzieci itp.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w szkolnej kapsule czasu, która zostanie zakopana w Pszczynie we wrześniu 2018 roku.

Prace konkursowe należy składać do 4 czerwca w sali 17 u Pani Katarzyny Brzezińskiej i Pani Ewy Górskiej

Konkurs dla uczniów klas V- VII   Temat: „Tak wygląda nasz świat”

Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej, pisemnej, prezentacji, albumu itp. o życiu współczesnych dzieci i młodzieży, o ty, co lubią, jak wygląda życie w szkole, moda, współczesne technologie, nauka, medycyna, muzyka itp. Praca powinna również zawierać elementy z życia naszej szkoły.

Praca powinna być przesłaniem informacyjnym dla osób, które będą ją oglądały za 100 lat.

Wszystkie materiały powinny być w formacie max A4.

Materiały mogą zawierać fotografie, wycinki z pracy, wydruki.

Wszystkie materiały pisemne mogą mieć formę zarówno pism odręcznych, jak i drukowanych.

Materiały nie mogą zawierać metalowych zszywek i spinaczy itp.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w szkolnej kapsule czasu, która zostanie zakopana w Pszczynie we wrześniu 2018 roku.

Prace konkursowe należy składać do 4 czerwca w sali 17 u Pani Katarzyny Brzezińskiej i Pani Ewy Górskiej

K.Brzezińska, E.Górska


W czwartek  10 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie z Dariuszem Kołodziejczykiem – rekordzistą Polski w żonglowaniu piłkami.Uczniowie mogli zobaczyć jego umiejętności i spróbować swoich sił.
K.Kloc


Sukcesy naszych młodszych uczniów w Konkursie Plastycznym organizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów:-)
K.Kloc


Podsumowanie akcji „Zeszyt dla Bangladeszu”

Od lutego 2018r w naszej szkole jest realizowany projekt charytatywny „Zeszyt dla Bangladeszu”  zainicjowany  przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” z Krakowa.   Celem projektu jest wsparcie  budowy szkoły na placówce misyjnej w Joypurhat w Bangladeszu, gdzie pracuje od wielu lat polski misjonarz ksiądz Paweł Kociołek.

 Akcja    rozpoczęła  się  kampanią  informacyjną  na temat projektu. Uczniowie  poznali warunki życia  rówieśników z tego  azjatyckiego kraju,  gdzie bieda materialna idzie w parze  z ograniczonym dostępem do edukacji. Kolejnym etapem projektu była sprzedaż zeszytów, które otrzymaliśmy. Każdy, kto nabył taki zeszyt z naklejką „ Pomagam”, uwiecznił swoje imię na cegiełce, która  umieszczona została  na planszy widocznej na korytarzu szkolnym. Obserwowaliśmy jak rośnie mur. Sto  zeszytów szybko znalazło właścicieli . Kwota uzyskana ze sprzedaży ( 525 zł) została jeszcze powiększona o 340 zł,   dzięki zorganizowaniu w dniu 19 kwietnia br. „Kiermaszu słodkości dla Bangladeszu”. Razem zebraliśmy 865 zł, za co w Joypurhat można kupić  1730 cegieł lub 72 worki cementu, a tym samym wybudować kawałek prawdziwego muru.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w tę akcję . Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Rodziców, którzy  przygotowali pyszne babeczki i rogaliki na kiermasz.

               Uczniom klas czwartych  bezpośrednio związanym z projektem gratulujemy pomysłowości    i wielkiego zapału. A są nimi: Małgosia Kubis, Dawid Kubis, Konrad Szromek, Ola Gugółka, Wiktoria Drzewi, Ola Piechnik, Julka Jurasz, Karolina Kumor, Paweł Kawa, Liliana Faruga, Martyna Gaj, Zosia Czerwionka, Oliwia Szromek, Julka Zajusz,  Marlena Koczuba  i Filip Piszczek.

Opiekunowie: M. Fischer , M. Kubica

 


Akademia

30 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji uczczenia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego uczennice klasy  6 przybliżyły młodszym kolegom znaczenie rys historyczny i znaczenie tego dokumentu, następnie klasa 5a w krótkiej scence zaprezentowała, dlaczego warto pamiętać o zmianach, które dokonały się przeszło dwieście lat temu, oraz to, że konstytucja jest najważniejszym dokumentem we współczesnym państwie prawa. Na koniec uczniowie klas czwartych uroczyście wyrecytowali „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, a pani Dyrektor przypomniała, że warto świętować uroczystości majowe wspólnie z rodzinami.

A.Kantorowska