Akademia

30 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji uczczenia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego uczennice klasy  6 przybliżyły młodszym kolegom znaczenie rys historyczny i znaczenie tego dokumentu, następnie klasa 5a w krótkiej scence zaprezentowała, dlaczego warto pamiętać o zmianach, które dokonały się przeszło dwieście lat temu, oraz to, że konstytucja jest najważniejszym dokumentem we współczesnym państwie prawa. Na koniec uczniowie klas czwartych uroczyście wyrecytowali „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, a pani Dyrektor przypomniała, że warto świętować uroczystości majowe wspólnie z rodzinami.

A.Kantorowska