Ogólnopolski Tydzień Kariery w klasach starszych

Klasy starsze miały okazję uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których przygotowywano plakaty przedstawiające zawody z branży budowlanej, środowisko pracy, umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy w tych zawodach oraz ścieżki kariery. Uczniowie klasy 5a i 6a przeprowadzili wywiady z budowlańcami, którzy na co dzień pracują w branży (cieśla oraz glazurnik). Efektem finalnym OTK w naszej szkole był udział uczniów klas V-VIII w I edycji quizu z wiedzy o zawodach. Przedstawiciele każdej z klas rozwiązywali multimedialny test na platformie kahoot. Wszystkie działania przyniosły zamierzone efekty w postaci poznania branży, zawodów i środowiska ludzi pracujących w tzw. „budowlance”, a młodzież klas ósmych miała okazję do refleksji, czy warto uczyć się właśnie w takich zawodach w szkole ponadpodstawowej.

A. Kantorowska

 

Font Resize
Contrast