Uroczystość nadania sztandaru

      Ostatni tydzień maja miał szczególne znaczenie dla całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Czarkowie, ponieważ łączył się z uroczystością nadania sztandaru i obchodami 150-lecia szkolnictwa w tej miejscowości.

      W środę 29. maja w samo południe budynek placówki zapełnił się nie tylko uczniami i nauczycielami, ale także zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegacje okolicznych instytucji oświatowych oraz emerytowani pracownicy.

     Zaangażowani w przygotowanie akademii uczniowie w niezwykły sposób przypomnieli dzieje czarkowskiej edukacji zapoczątkowanej w XIX wieku. Wszyscy mogli wraz z aktorami żywych fotografii przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądała nauka w chłopskiej chacie, budowa nowego budynku szkoły w okresie międzywojennym oraz  jego późniejsza modernizacja. W przedstawieniu pojawiła się galeria zarówno sławnych historycznych  osobistości, jak i prostych ludzi o wielkim sercu, którzy zawsze wspierali placówkę.  Była to również okazja, żeby spotkać się z duchem patrona szkoły- Kornela Makuszyńskiego i bohaterami jego utworów buszującymi po placówce oraz  poznać sukcesy wielu pokoleń uczniów.

     Bardzo ważną częścią uroczystości było przekazanie przez przedstawicieli społeczności Czarkowa poświęconego miesiąc wcześniej sztandaru, który został ufundowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zgromadzeni uczniowie, świadomi doniosłości chwili, ślubowali strzec ideałów szkoły i ojczyzny oraz dbać o wzajemne dobro i szacunek.

     Pani dyrektor Jolanta Skrzyńska-Gorska zapoznała zebranych z okolicznościową publikacją, czyli księgą absolwentów i podziękowała nieobecnemu autorowi- panu Jarosławowi Zawiszy za trud włożony w przygotowanie dzieła.

    Po akademii goście mieli możliwość obejrzenia wystawy poświęconej historii szkolnictwa w Czarkowie oraz skorzystania z poczęstunku.

 

K.Drobik, J.Waleczek, M.Otręba

fotografie K. Kuś

Galeria zdjęć