PILNE! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W CZARKOWIE

(SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE)

ZAJĘCIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

OD 12 MARCA DO 25 MARCA.

 

W DNIACH 12 i 13 MARCA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE ŚWIADCZĄ JEDYNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE W GODZINACH PRACY ŚWIETLICY I PRZEDSZKOLA.

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze (dla tych, którzy nie mają gdzie pozostawić dzieci)
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Przeczytaj więcej!

Dyrektor ZSP w Czarkowie

mgr Jolanta Skrzyńska – Gorska

Font Resize
Contrast