Kiermasz  „Autobus do Afryki” zakończony sukcesem!

Zebrana kwota 6 850 złotych została przekazana na rzecz szkoły w Kamerunie.

Realizacja kiermaszu nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu ludzi dobrej woli.

Sołtysowi panu Jackowi Kubisowi dziękujemy za współorganizowanie akcji, panom Jackowi i Witoldowi Kubisom za użyczenie miejsca na kiermasz, pani Halinie Kubis  za udostępnienie lokalu w Domu Kultury. Proboszczom parafii w Czarkowie, Piasku i Pszczynie-Starej Wsi dziękujemy za ogłoszenie informacji parafianom. Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Fischerowi za wsparcie techniczne przedsięwzięcia.

Specjalne podziękowania   towarzyszącej nam  pani Barbarze  Strzodzie, która  promowała akcję,   pozyskała  fundatorów ciast, pomagała  w pakowaniu i  wspierała w trudnych chwilach. Panu Wojciechowi Kawie za przekazanie dla naszego klubu własnoręcznie wykonanych  wraz z synem skarbonek. Państwu Zajusz dziękujemy za przekazanie pojemników na ciasta, koszulek, czapek i podkładek pod mysz do komputera.  Pracowni „Akacja” z Czarkowa dziękujemy za podarowane na rzecz Afryki rzeźb.

Szczególne  podziękowania dla całego zastępu osób, bez których kiermasz by się nie odbył. Są to ludzie wielkiego serca, którzy wykorzystując zdolności cukiernicze podzielili się swoim czasem i podarowali przepyszne ciasta, ciasteczka…

Są to: p. Aneta Kania , p. Ewa Rozmus , p. Anna Czembor, p. Małgorzata Lenczewska , p. Joanna Mamok , p. Sylwia Baron, p. Daria Stencel, p. Justyna Stęchły, p. Beata Lekki, p. Liliana Tyc,    p. Łucja Liszka, p. Sylwia Orawczak, p. Agata Swadźba, p. Barbara Strzoda, p. Katarzyna Zajusz, p. Alina Kumor, p. Anna Poźniak, p. Anna Filip, p. Wioletta Grzegorzek, p. Ewelina Kozik,  p. Anna Urbańska, p. Marta Oses, p. Joanna Fąfara, p. Katarzyna Brzezinka, p. Magdalena Kurek, p. Izabela Słowik, p. Katarzyna Jaroszek, p. Anna Lukowiec, , p. Ilona Puchalik, p. Katarzyna Pękała, p. Teresa Strzoda, p. Aleksandra Kost,  p. Marlena Kapica, p. Dominika Major – Piszczek, p. Patrycja Mikołajec, p. Justyna Zywert, p. Małgorzata Fischer, p. Maria Kubica oraz anonimowi darczyńcy…

W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy lokalnej Piekarni z Czarkowa za pyszne wypieki.

Na kiermaszu znalazły się również własnoręcznie wykonane ozdoby, których autorami są pani Anna Lukowiec oraz dzieci ze świetlicy szkolnej wraz  z opiekunami w osobach p. Anna Haka-Otręba, p. Justyna Zywert, p. Marlena Kapica.

Jeżeli jeszcze ktoś pyta, czy warto się angażować w  sprawy Globalnego Południa,  czy warto się przejmować sytuacją rówieśników na Czarnym Lądzie,   czy nasze skromne działania mogą coś zmienić   odpowiadamy słowami Edgara Halle’ego:

„ Jestem tyko jeden, ale przecież jestem jeden

Nie mogę zrobić wszystkiego, ale przecież mogę zrobić coś niecoś

Nie odmówię zrobienia tego, co zrobić potrafię.”

Wolontariusze biorący aktywny udział w wydarzeniu:  Zofia Cz., Lilianna F., Nadia F.,  Paweł K., Emilia K., Paulina S., Oliwia S., Milena Sz.,  Jagoda T., Julia W., Julia Z., Aleksander B., Magdalena L.,  Antosia O., Roksana F., Adrian G., Wiktor S.   oraz   p. Małgorzata Fischer, p. Marlena Kapica, p. Patrycja Mikołajec, p. Justyna Zywert, p. Maria Kubica

Szkolny Klub Wolontariatu

Font Resize
Contrast