Ubezpieczenie

Składka ubezpieczeniowa

w roku szkolnym 2022/23r. wynosi – 45 zł. 

Składkę należy wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców numer  2910 20 25 28 0000 0002 0409 50 71 

Termin wpłaty 15 wrzesień 2022 r.

Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna .

Wpłacając należy podać : imię i nazwisko dziecka , klasę lub grupę

Rada Rodziców jako ubezpieczyciela wybrała firmę TUZ UBEZPIECZENIA 

 

Informacja o składce

NNW szkolne

NNW przedszkole 

Tabela 

Zgłoszenie szkody 

Zgłoszenie szkody 2

Font Resize