REKRUTACJA PRZEDSZKOLE


REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W CZARKOWIE

 

12.02.2018r.18.02.2018r. –  składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku 2018/19 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 16 w ZSP w Czarkowie

Nabór na wolne miejsca w przedszkolu  na rok szkolny 2018/19 odbywać się będzie elektronicznej  w terminie od  20.02.2018r.do 05.03.2018r.

Strona do logowania i złożenia  wniosku : przedszkola-pszczyna.nabory.pl.

                                              ( strona będzie czynna od 20.02.2018r.)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O TERMINACH , ZASADACH  REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ ORAZ NA GAZETCE W WEJŚCIU PRZEDSZKOLNYM .

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

INFORMACJA OGÓLNA

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI – SAMOTNOŚCI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE W SPRAWIE USTALENIA KRYTERIÓW DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO DO PP

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH