REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 16 W CZARKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/20

 1. Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu:

 Od 25 lutego do 3 marca 2019r. –  składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające

Deklaracje  dostępne  są w przedszkolu  i sekretariacie .

2. Nabór na wolne miejsca w przedszkolu :

Od 5 marca do 18 marca 2019r. odbywać się będzie elektroniczna rekrutacja do przedszkola.

                Adres strony na której będzie się można zalogować i złożyć wniosek :

przedszkola-pszczyna.nabory.pl

WAŻNE!   Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami/wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów złożyć w sekretariacie szkoły

 w dniach 5.03.2019r. – 19.03.2019r. w godz. 7:00-15:00.

Ważne linki:

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2019/2020

 

Oświadczenia:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Oświadczenie o wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka