REKRUTACJA SZKOŁA

REKRUTACJA

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

W CZARKOWIE

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z obwodu

 Szkoły  Podstawowej  nr 6  w Czarkowie – wypełniają zgłoszenie.

      Termin  złożenia  zgłoszenia od 08 lutego do 25 lutego 2019r. 

Wniosek do pobrania -> TUTAJ

 2. Rodzice dzieci spoza obwodu  – wypełniają wniosek.

      Termin  złożenia  wniosku od 25 luty do 3 marzec 2019r.

Wniosek do pobrania -> TUTAJ

Wnioski i zgłoszenia  składamy w sekretariacie szkoły w wyżej wymienionych terminach.

 Ważne linki:

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020