REKRUTACJA SZKOŁA

REKRUTACJA DO KLASY I

Na rok szkolny 2022/2023r

Zapisy do szkoły obwodowej w Czarkowie odbywać się będą od 15 marca  – godz. 8.00 do 22 kwietnia 2022 r . godz. 15.00.

 ZAPISY DO SZKÓŁ – DZIECI Z OBWODU

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie:  https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Po wypełnieniu w systemie formularza,  należy go wydrukować, podpisać i  złożyć w sekretariacie .

Wraz z oświadczenie o zamieszkaniu ( do pobrania poniżej )

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów  –  będzie ono przyjęte do szkoły z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowe przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ  DZIECI SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 15 marca 2022 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny + terminy rekrutacji

LINK ->terminy

LINK -> uchwała -kryteria rekrutacji do kl. I szkół podstawowych

OBWODY I SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  LINK -> Obwody i sieć szkół podstawowych

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenie o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, uchwały o sieci szkół i przedszkoli oraz zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie

 

Font Resize