Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 01.09.22 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych 23.06.23 r.

I semestr 01.09.23-13.01.23 r.r.

II semestr 16.01.23- 23.06.23 r.

Zebrania z rodzicami:   15.09.22 r., 15.11.22 r., 18.04.23 r.

Konsultacje indywidualne : w godzinach dostępności nauczycieli 

Zimowa przerwa świąteczna; 23-  30 grudnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 -11 kwietnia 2023 r.

Ferie zimowe: 16-27 stycznia  2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: 23- 25 maja 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.23 r., 02.05.23 r., 22.05.23 r., 09.06.23 r., 20.06.23r.

Font Resize