WYWIADÓWKI I KONSULTACJE

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

13. 09.  2018r.
21. 11.  2018r.
17 . 01. 2019r.
10 . 04. 2019r.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE:

17. 10. 2018r. – 17:00 – 18:00
13. 03. 2019r. – 17:00 – 18:00
15. 05. 2019r. -17:00 – 18:00