WYWIADÓWKI I KONSULTACJE


ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

13.09.2017r. – środa

15.11.2017r. – środa

11.01. 2018r. – czwartek

18.04.2018r. – środa

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

18.10.2017r. – środa – 17.00 – 18.00

07.03. 2018r. – środa – 17.00 – 18.00

16.05.2018r. – środa – 17.00 – 18.00