WYWIADÓWKI I KONSULTACJE

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
jest następujący:

ZEBRANIA Z RODZICAMI

15 .09. 2021r.

17. 11. 2020r.

14. 04. 2021r. – przesunięta na 21.04.2021r.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16, 17 i 18.12. 2020r. – konsultacje w sprawie zagrożeń w umówionych terminach

19,20 i 21. 05. 2021r. – konsultacje w sprawie zagrożeń w umówionych terminach

Terminy pozostałych konsultacji ustalają wychowawcy i nauczyciele indywidualnie z rodzicami lub rodzic z nauczycielem

 

 

 

 

Font Resize
Contrast