E-AKTYWNI

Gmina Pszczyna w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
z siedzibą w Warszawie uzyskała wsparcie w wysokości 84 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych:

E-aktywni mieszkańcy województwa  śląskiego i opolskiego, na realizację szkoleń z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.

W ramach projektu zaprasza się osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu (w dniu poprzedzającym datę uczestnictwa w szkoleniu), zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminie Pszczyna, do udziału w bezpłatnych szkoleniach, w jednym z wybranych modułów tematycznych:

 • Rodzic w internecie

 • Mój biznes w sieci

 • Moje finanse i transakcje w sieci

 • Działam w sieciach społecznościowych

 • Tworzę własną stronę internetową (blog)

 • Rolnik w sieci

 • Kultura w sieci

Szkolenia w ramach każdego bloku tematycznego, odbywać się będą w wymiarze 12 godz. zegarowych, w godzinach: 15.00-19.00 lub 16.00-20.00.

Szczegółowy harmonogram spotkań, zostanie dookreślony z grupą zakwalifikowanych uczestników.

Miejsca realizacji szkoleń:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fitelberga 1, 43-241 Łąka

 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Batorego 24, Pszczyna

Opis poszczególnych modułów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 150 miejsc. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie na adres mailowy: eaktywni.pszczyna@gmail.com skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzory dokumentów znajdą Państwo w załącznikach poniżej). Dokumentację mogą Państwo dostarczyć także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna), z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w projekcie E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna” lub złożyć osobiście w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, dostarczają najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkoleń, oryginał formularza zgłoszeniowego, wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • do biura projektu w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2 II p. s. 202 (mała sala obrad)- najbliższy termin dyżuru w biurze projektu to 05 listopada br.
  w godz. 16.30-18.00
   (o dalszych terminach odbywania dyżurów będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego) lub,

 • do Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Pszczynie,

  Rynek 2 – pokój nr 204 II p. lub,

 • na pierwsze zajęcia w ramach szkolenia

Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji uczestników, znajdą Państwo w poniższym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 32 449 39 48 lub drogą mailową: eaktywni.pszczyna@gmail.com

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

LINK

Font Resize
Contrast